Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 19:4 Kitab Sutji (JAV)

Pangeran Yonatan ngaturake bab kabecikane Dawud marang Sang Prabu Saul, ramane unjuke: “Sang Prabu sampun ngantos nandukaken piawon dhateng Dawud, ingkang abdi, amargi piyambakipun boten nandukaken piawon dhateng panjenengan dalem, malah punapa ingkang katindakaken punika rak sae sanget, tumrap panjenengan dalem.

maca bab lengkap 1 Samuel 19

tampilan 1 Samuel 19:4 ing konteks