Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 19:3 Kitab Sutji (JAV)

Kula badhe medal ndherekaken kanjeng rama wonten ing ara-ara pasingidan panjenengan punika. Kula badhe ngaturi rembag bab panjenengan dhateng panjenenganipun, badhe kula tingali kadospundi kawontenanipun lan kula lajeng ngaturi pirsa dhateng panjenengan.”

maca bab lengkap 1 Samuel 19

tampilan 1 Samuel 19:3 ing konteks