Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 12:9 Kitab Sutji (JAV)

Nanging banjur padha lali marang Sang Yehuwah, Gusti Allahe, lan Panjenengane ngulungake para leluhurmu marang ing tangane Sisera, sena patine wadyabala ing Hazor, lan marang ing tangane bangsa Filisti lan ratu ing Moab kang padha nglurugi perang.

maca bab lengkap 1 Samuel 12

tampilan 1 Samuel 12:9 ing konteks