Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 11:10 Kitab Sutji (JAV)

Wong ing Yabesy banjur padha matur marang Sang Prabu Nahas: “Benjing enjing kawula sami badhe ngedali asrah bongkokan; panjenengan dalem saged nandukaken dhumateng kawula, punapa kemawon ingkang panjenengan dalem galih prayogi.”

maca bab lengkap 1 Samuel 11

tampilan 1 Samuel 11:10 ing konteks