Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 10:16 Kitab Sutji (JAV)

Saul banjur carita marang pamane: Lajeng kemawon kula sami dipun pangandikani bilih kuldi-kuldi punika sampun pinanggih.” Nanging bab anggone bakal jumeneng ratu kaya kang dingandikakake dening Nabi Samuel, ora dilairake marang pamane.

maca bab lengkap 1 Samuel 10

tampilan 1 Samuel 10:16 ing konteks