Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 20:23 Kitab Sutji (JAV)

Para punggawane Sang Prabu ing Aram padha munjuk marang panjenengane: “Allahipun ngrika punika allahing redi; milanipun ngrika langkung kiyat tinimbang kita. Nanging manawi anggen kita perang nglawan ngrika punika wonten ing tanah ingkang wradin, kita tamtu langkung kiyat tinimbang ngrika.

maca bab lengkap 1 Para Raja 20

tampilan 1 Para Raja 20:23 ing konteks