Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 18:15 Kitab Sutji (JAV)

Paring wangsulane Nabi Elia: “Demi Pangeran Yehuwah, Gustining sarwa tumitah kang gesang, kang dakladeni, lah ing dina iki uga aku bakal ngaton marang panjenengane.”

maca bab lengkap 1 Para Raja 18

tampilan 1 Para Raja 18:15 ing konteks