Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 15:4 Kitab Sutji (JAV)

Nanging marga Sang Prabu Dawud, Sang Yehuwah, Gusti Allahe, paring turun marang panjenengane, ana ing Yerusalem, yaiku anggone banjur njumenengake kang putra, minangka gegentose sarta anggone nglestantunake adege Yerusalem,

maca bab lengkap 1 Para Raja 15

tampilan 1 Para Raja 15:4 ing konteks