Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 10:5 Kitab Sutji (JAV)

dhaharan ing mejane, patrap anggone para abdine padha lungguh ngadhep, patrap anggone para peladen padha leladi lan anggone padha manganggo, pangunjukane tuwin kurban obaran kang saben-saben kacaosake ana ing padalemaning Pangeran Yehuwah, Sang Raja Putri banget erame.

maca bab lengkap 1 Para Raja 10

tampilan 1 Para Raja 10:5 ing konteks