Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Babad 5:10 Kitab Sutji (JAV)

Nalika jamane Sang Prabu Saul padha andon perang nglawan wong Hagri, bareng wong-wong iki wus padha tumiba ana ing tangane, banjur padha ngenggoni tarub-tarube wong-wong iku ana ing wilayah sawetane Gilead kabeh.

maca bab lengkap 1 Babad 5

tampilan 1 Babad 5:10 ing konteks