Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Babad 20:3 Kitab Sutji (JAV)

Kang manggon ing kutha iku padha diboyongi lan dietrapi pagawean peksan kalawan migunakake graji, bur wesi lan wadung. Kang mangkono iku uga katandukake marang sakehe kuthane bani Amon. Sawuse iku Sang Prabu Dawud tumuli kondur kadherekake ing sawadya-balane kabeh menyang ing Yerusalem.

maca bab lengkap 1 Babad 20

tampilan 1 Babad 20:3 ing konteks