Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yudas 1:15 Kitab Sutji (JAV)

karsa nindakake pangadilan tumrap wong kabeh, sarta matrapi paukuman marang sakehing pratingkah mblasar kang padha dilakoni, sarta jalaran saka sakehing tembung kang nistha, kan diucapake dening para wong dosa kang mblasar iku marang Pangeran.”

maca bab lengkap Yudas 1

tampilan Yudas 1:15 ing konteks