Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yudas 1:14 Kitab Sutji (JAV)

Mungguh ing wong-wong iku, iya wis ana pamecane Sang Henokh, turun kang kapitu saka Bapa Adam, wiraose: “Lah Pangeran rawuh ginarebeg ing abdine para suci puluhan ewu

maca bab lengkap Yudas 1

tampilan Yudas 1:14 ing konteks