Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yokanan 21:16 Kitab Sutji (JAV)

Pangandikane Gusti Yesus maneh marang Petrus kang kapindhone: “Simon, anake Yokanan, apa kowe tresna marang Aku?” Unjuke Petrus: “Inggih Gusti, Paduka mirsa, bilih kawula remen dhumateng Paduka.” Pangandikane Gusti Yesus: “Engonen wedhus-wedhusKu!”

maca bab lengkap Yokanan 21

tampilan Yokanan 21:16 ing konteks