Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yokanan 12:40 Kitab Sutji (JAV)

“Panjenengane wus padha micakake mripate lan mangkalake atine, supaya aja padha nganti ndeleng sarana mripate lan mangreti sarana atine, temah padha mratobat sarta Sunwarasake.”

maca bab lengkap Yokanan 12

tampilan Yokanan 12:40 ing konteks