Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wahyu 8:3 Kitab Sutji (JAV)

Banjur ana malaekat liyane kang jumeneng cedhak misbyah kalawan ngasta padupan mas. Nuli padha kaparingan menyan akeh supaya dianggoa cecaosan bebarengan karo pandongane para suci ana ing misbyah mas kang ana ing ngarepe dhampar iku.

maca bab lengkap Wahyu 8

tampilan Wahyu 8:3 ing konteks