Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wahyu 4:8 Kitab Sutji (JAV)

Makluk papat mau siji-sijine ana suwiwine ngenem, ing saubenge lan ing jerone padha kebak mripat, lan rina-wengi tanpa leren anggone ngucap mangkene:“Suci, suci, suci Pangeran Allah, ingkang Mahakuwasa, ingkang rumiyin wonten, ing samangke wonten, saha ingkang badhe rawuh.”

maca bab lengkap Wahyu 4

tampilan Wahyu 4:8 ing konteks