Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wahyu 4:1 Kitab Sutji (JAV)

Sawuse mangkono aku weruh: Lah, lawanging swarga ana kang menga sarta ana swara kang wus dakrungu biyen, ngandikani aku kaya swarane kalasangka, mangkene: “Sira munggaha mrene bakal Suntedahi apa kang sawuse iki pinesthi kalakon ing tembe.”

maca bab lengkap Wahyu 4

tampilan Wahyu 4:1 ing konteks