Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wahyu 21:8 Kitab Sutji (JAV)

Nanging para wong kang jirih, lan wong kang ora pracaya, kang ambek nistha, kang mateni wong, kang laku jina, kang olah panenungan, kang nyembah brahala, lan sakehe wong kang para-cidra, iku pandumane ana ing sagara geni lan walirang kang murub; yaiku pati kang kapindho.”

maca bab lengkap Wahyu 21

tampilan Wahyu 21:8 ing konteks