Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wahyu 11:18 Kitab Sutji (JAV)

Para bangsa sampun sami nepsu, nanging bebendu Paduka sampun katingal sarta sampun dumugi wekdalipun para tiyang pejah dipun adili tuwin paring ganjaran dhateng para abdi Paduka,para nabi kaliyan para suci saha para ingkang ajrih-asih dhumateng asma Paduka,dhateng tiyang-tiyang alit kaliyan tiyang-tiyang ageng amargi Paduka sampun ngagem panguwaos Paduka ingkang agung lan Paduka badhe nglebur para ingkang sami ngrisak bumi.”

maca bab lengkap Wahyu 11

tampilan Wahyu 11:18 ing konteks