Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wahyu 11:15 Kitab Sutji (JAV)

Bareng malaekat kang kapitu ngungelake kalasangkane, tumuli ing swarga keprungu swara banter padha muni mangkene:“Paprentahan ing donya iku kaasta dening Pangeran kita lan Sang Jebadane, sarta Panjenengane bakal jumeneng Ratu langgeng salawas-lawase.”

maca bab lengkap Wahyu 11

tampilan Wahyu 11:15 ing konteks