Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wahyu 1:11 Kitab Sutji (JAV)

pangandikane: “Apa kang sira deleng, iku tulisana ing kitab lan kirimna marang pasamuwan pepitu iki: marang Efesus, marang Smirna, marang Pergamus, marang Tiatira, marang Sardhis, marang Filadhelfia lan marang Laodhikia.”

maca bab lengkap Wahyu 1

tampilan Wahyu 1:11 ing konteks