Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Titus 3:12 Kitab Sutji (JAV)

Besuk samasa Artemas utawa Tikhikus wus dakkongkon nemoni kowe, kowe enggal mrelokna nekani aku ana ing kutha Nikopolis, awit niyatku arep ngaso ana ing kono sasuwene mangsa bedhidhing iki.

maca bab lengkap Titus 3

tampilan Titus 3:12 ing konteks