Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Titus 1:3 Kitab Sutji (JAV)

tuwin kang ing wektu kang kinarsakake wus nglairake pangandikane ana ing pangundhanging Injil, kang wus kapitayakake marang aku cundhuk kalawan dhawuhing Allah, Pamarta kita,

maca bab lengkap Titus 1

tampilan Titus 1:3 ing konteks