Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Rum 13:9 Kitab Sutji (JAV)

Awit pangandika: aja laku jina, aja memateni, aja nyenyolong, aja melik, sarta sadhengaha pangandika liyane iku wus kacakup ana ing pangandika iki, yaiku: Tresnaa marang sapepadhanira dikaya marang awakira dhewe!

maca bab lengkap Rum 13

tampilan Rum 13:9 ing konteks