Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Rum 1:8 Kitab Sutji (JAV)

Luwih dhisik aku saos sokur marang Allahku marga dening Gusti Yesus Kristus ing ngatase kowe kabeh, awit kabar bab pracayamu wus sumebar ing sajagad.

maca bab lengkap Rum 1

tampilan Rum 1:8 ing konteks