Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Rum 1:7 Kitab Sutji (JAV)

marang sakehe para sadulur kang manggon ing kutha Rum, iya para kekasihe Gusti Allah, kang katimbalan lan kadadekake suci. Sih-rahmat anaa ing kowe kabeh lan tentrem-rahayu saka Gusti Allah Rama kita lan saka Gusti Yesus Kristus.

maca bab lengkap Rum 1

tampilan Rum 1:7 ing konteks