Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Mateus 6:13 Kitab Sutji (JAV)

Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggodha, nanging mugi sami Paduka uwalaken saking piawon. [Awitdene Paduka ingkang kagungan Kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin.]

maca bab lengkap Mateus 6

tampilan Mateus 6:13 ing konteks