Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Mateus 20:30 Kitab Sutji (JAV)

Ana wong picak loro linggih ing pinggir dalan krungu yen Gusti Yesus langkung, banjur padha nguwuh-uwuh: “Gusti, mugi karsaa melasi kawula, dhuh Putranipun Sang Prabu Dawud!”

maca bab lengkap Mateus 20

tampilan Mateus 20:30 ing konteks