Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Markus 6:37 Kitab Sutji (JAV)

Nanging paring wangsulane: “Kowe bae padha menehana mangan!” Unjuke para sakabat: “Dados kawula sami kadhawuhan kesah tumbas roti namung kalih atus dinar, lajeng kadhawuhan nyukani tedha dhateng tiyang-tiyang punika?”

maca bab lengkap Markus 6

tampilan Markus 6:37 ing konteks