Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Markus 4:1 Kitab Sutji (JAV)

Ing sawijining dina Gusti Yesus wiwit memulang maneh ana ing pinggiring sagara. Banjur akeh banget wong kang padha nglumpuk ana ing ngarsane, mulane Gusti minggah ing prau kang pinuju labuh lan lenggah ing kono, dene wong kabeh padha ana ing dharatan, ing pinggir sagara.

maca bab lengkap Markus 4

tampilan Markus 4:1 ing konteks