Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Markus 1:15 Kitab Sutji (JAV)

pangandikane: “Iki wis tekan ing titimangsane; Kratoning Allah wus cedhak. Padha mratobata, lan pracayaa marang Injil!”

maca bab lengkap Markus 1

tampilan Markus 1:15 ing konteks