Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lukas 10:13 Kitab Sutji (JAV)

“Bilai kowe kutha Khorazim! Bilai kowe kutha Betsaida! Amarga saupama ing kutha Tirus lan ing kutha Sidon ana mukjijat-mukjijat kaya kang kalakon ana ing tengah-tengahmu, mesthi wis biyen-biyen anggone mratobat kalawan manganggo bagor lan linggih ing awu.

maca bab lengkap Lukas 10

tampilan Lukas 10:13 ing konteks