Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 5:26 Kitab Sutji (JAV)

Lurah jagabaya lan para punggawane banjur padha menyang ing Padaleman Suci, nyepeng para rasul, nanging ora kanthi roda-peksa, jalaran wedi, manawa dibenturi watu wong akeh.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 5

tampilan Lelakone Para Rasul 5:26 ing konteks