Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 3:26 Kitab Sutji (JAV)

Lan ingkang rumiyin inggih kagem panjenengan sadaya punika anggenipun Gusti Allah njumenengaken Abdinipun saha ngutus Panjenenganipun nuweni panjenengan sadaya, supados panjenengan sami kabarkahan saha nuntun panjenengan piyambak-piyambak saking piawon panjenengan.”

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 3

tampilan Lelakone Para Rasul 3:26 ing konteks