Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 27:1 Kitab Sutji (JAV)

Bareng wis diputus, aku kabeh bakal lelayaran menyang ing tanah Itali, Rasul Paulus lan wong tahanan liyane sawatara dipasrahake marang sawijining opsir wadyabalane Sang Nata Agung, jenenge Yulius.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 27

tampilan Lelakone Para Rasul 27:1 ing konteks