Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 26:3 Kitab Sutji (JAV)

punapa malih margi paduka nguningani saestu bab adat-tata-cara tuwin padudonipun tiyang Yahudi. Awit saking punika kawula keparenga nyuwun wonten ing ngarsa dalem, mugi karsaa midhangetaken atur kawula kalayan sabar.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 26

tampilan Lelakone Para Rasul 26:3 ing konteks