Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 25:26 Kitab Sutji (JAV)

Namung kemawon boten wonten punapa-punapa ingkang gumathok, ingkang kedah kula aturaken ing serat ing ngarsanipun Sang Nata Agung bab tiyang punika. Inggih punika sababipun mila lajeng kula ladosaken wonten ing ngarsa panjenengan, Sang Prabu Agripa, supados sasampunipun kapriksa lajeng wontena punapa-punapa ingkang saged kula serat.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 25

tampilan Lelakone Para Rasul 25:26 ing konteks