Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 24:2 Kitab Sutji (JAV)

Rasul Paulus ditimbali maju, dene Tertulus banjur wiwit ngaturake panggugate, unjuke: “Dhuh, Sang Minulya Feliks, margi saking pambudi-daya panjenengan kula sadaya tansah ngraosaken karaharjan saha jalaran saking kawicaksanan panjenengan, kathah sanget ewah-ewahan ingkang sae ingkang tumindak kangge bangsa kula.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 24

tampilan Lelakone Para Rasul 24:2 ing konteks