Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 20:35 Kitab Sutji (JAV)

Tumrap ing sadhengah prakara aku wis aweh tuladha marang kowe, yen wong padha kawajiban nyambut-gawe mangkono kagawe mbiyantu wong-wong kang sekeng sarta kudu eling marang pangandikane Gusti Yesus, sabab Panjenengane piyambak wis ngandika: “Rahayu wong weweh, katimbang karo nampani.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 20

tampilan Lelakone Para Rasul 20:35 ing konteks