Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 19:4 Kitab Sutji (JAV)

Pangandikane Rasul Paulus: “Nabi Yokanan punika anggenipun mbaptis ngangge baptising pamratobat, sarta lajeng ngandika dhateng tiyang kathah, bilih kedah pitados dhateng ingkang rawuhipun ngantuni, inggih punika Gusti Yesus.”

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 19

tampilan Lelakone Para Rasul 19:4 ing konteks