Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 17:34 Kitab Sutji (JAV)

Ewasamono iya ana wong lanang sawatara kang manunggal karo Rasul Paulus lan padha manjing pracaya, kayata Dhionesius, warganing pradata Areopagus, lan wong wadon kang aran Damaris, sarta uga wong-wong liyane bebarengan karo wong-wong mau.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 17

tampilan Lelakone Para Rasul 17:34 ing konteks