Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 17:29 Kitab Sutji (JAV)

Sarehning kita punika trahing Allah, mila kita boten kenging gadhah pamanggih, bilih kawontenanipun Gusti Allah punika kadosdene jene utawi salaka utawi sela, ingkang kawujudaken dening kagunan saha kalangkunganipun manungsa.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 17

tampilan Lelakone Para Rasul 17:29 ing konteks