Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 15:25 Kitab Sutji (JAV)

Milanipun kula sampun sami sarembag saha mutus kengkenan tiyang sawatawis manggihi panjenengan sesarengan kaliyan sadherek Barnabas tuwin Paulus ingkang kula tresnani,

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 15

tampilan Lelakone Para Rasul 15:25 ing konteks