Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 15:1 Kitab Sutji (JAV)

Tumuli ana wong sawatara saka ing tanah Yudea teka ing Antiokhia, kang padha mulang marang para sadulur ing kono mangkene: “Manawi panjenengan sadaya boten sami nglampahi supit manut adat-tata-cara ingkang dipun warisaken dening Nabi Musa, panjenengan boten badhe saged manggih karahayon.”

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 15

tampilan Lelakone Para Rasul 15:1 ing konteks