Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kolose 3:5 Kitab Sutji (JAV)

Mulane kowe padha matenana samubarang kang asipat kadonyan kang ana ing awakmu, yaiku laku jina, tindak rusuh, hawa nepsu, kapencut, mangkono uga budi kethaha, kang dadi ewone panyembah brahala,

maca bab lengkap Kolose 3

tampilan Kolose 3:5 ing konteks