Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kolose 1:23 Kitab Sutji (JAV)

Marga saka iku kowe kudu padha mantep ing pracaya, tetep santosa ora keguh, lan aja nganti nyleweng saka ing pangarep-areping Injil kang wus padha kokrungu, lan wus kagelarake ana ing salumahing bumi sakurebing langit, lan aku iki, Paulus, kang wis dadi paladose.

maca bab lengkap Kolose 1

tampilan Kolose 1:23 ing konteks