Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kolose 1:11 Kitab Sutji (JAV)

lan maneh kowe padha kasantosakna sarana kakuwatan panguwasaning kamulyane Pangeran, supaya bab anggonmu ngrasakake samubarang kabeh kalawan tumemen lan sabar.

maca bab lengkap Kolose 1

tampilan Kolose 1:11 ing konteks