Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ibrani 7:4 Kitab Sutji (JAV)

Mara padha pikiren, saiba luhure Sang Melkisedhek iku, dene Rama Abraham leluhur kita nganti nyaosi saprasapuluhe sakehing jarahan kang becik dhewe.

maca bab lengkap Ibrani 7

tampilan Ibrani 7:4 ing konteks