Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ibrani 12:2 Kitab Sutji (JAV)

Payo padha kita lakoni kanthi mandeng marang Gusti Yesus, kang nuntun kita ing sajroning pracaya sarta kang ngasta pracaya kita marang kasampurnan, kang ora ngetang kanisthan manggul salib kalayan mantep, sulihing kabungahan kang kacawisake kagem Panjenengane kang samengko lenggah ana ing tengening dhampare Gusti Allah.

maca bab lengkap Ibrani 12

tampilan Ibrani 12:2 ing konteks